Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Европроект
Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Наименование на проектната инвестиция: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия’’

Краен получател: „ БАЛИСТА ЕМ ЕООД “

Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.

Начало: 05.06.2023 г.

Край: 05.06.2024 г.

Основната цел на проектната инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Специфичните цели на проектната инвестиция са:

– въвеждане на на платформата за вътрешнофирмени обучения за оптимизиране управленските и логистичните процеси в компанията;

– Да се направи Маркетинг в социални медии за увеличаване на клиентите си и за увеличаване на приходите от продажби в предприятието и влиянието си в сферата ,в която работим.

Споделете

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Последвайте ни

Популярно

Още публикации